Werkzaamheden Laauwikstraat / Vossenpelssestraat

Na de bouwvak, op maandag 19 augustus, starten de werkzaamheden aan de Laauwikstraat / Vossenpelssestraat (het deel tussen de rotonde en de gemeentegrens van Lingewaard). De straat krijgt een inrichting die past bij een 30-km weg: het asfalt wordt vervangen door geluidsarme klinkers en op de kruispunten komen verkeersplateaus.

Het werk wordt gecombineerd met het vervangen van de rioolaansluiting van circa 50 woningen. Hiervoor wordt ook gewerkt op de Steltsestraat en Bekkersland. In de eerste week van juli en in de week van 22 juli vinden er al voorbereidende werkzaamheden plaats. Er worden dan huisaansluitingen gemaakt.

 

Planning en bereikbaarheid

Aannemer BAM start op de Laauwikstraat aan de zijde van de rotonde en werkt in 5 fasen in de richting van Lingewaard. Dit duurt naar verwachting tot half februari. Er wordt steeds op één weghelft gewerkt. De andere weghelft (steeds tussen de 100 en 250 meter) blijft open voor bussen, fietsers en bestemmingsverkeer via een om en om systeem. De achterliggende wijken  blijven altijd bereikbaar via een van de zijstraten. Doorgaand verkeer leiden we zoveel mogelijk via andere routes. Dat gebeurt andere door dynamische reistijd informatie en statische bebording.

Meer nieuws