Onze Historie

Ondernemersvereniging Waalsprong is ontstaan vanuit het samengaan van de Lentse Ondernemers Vereniging (LOV) en de Ondernemers Vereniging Oosterhout (OVO). Tot deze ‘fusie’ is besloten om de krachten te bundelen. Bij beide verenigingen was het aantal leden teruggelopen, onder meer vanwege het wegtrekken van een aantal winkels en het stoppen van de nodige kwekers. Om een samenhangend gebied te kunnen vertegenwoordigen zijn de plaatsen Slijk-Ewijk, Ressen en Bemmel toegevoegd aan het ‘werkgebied’.

OVO

De Oosterhoutse Ondernemers Vereniging (OVO) is in 1998 opgericht. De OVO had als doel het behartigen van de belangen van de zelfstandige ondernemers in de plaatsen Oosterhout en Slijk-Ewijk. Later is het Ressense deel van de Waalsprong hier ook bijgekomen. De OVO heeft vanaf 1998 vooral het accent gelegd op voorlichting aan de ondernemers over de actuele ontwikkelingen in het gebied. Door nauw overleg met de gemeenten Nijmegen en Valburg (nu deel van Overbetuwe), konden ondernemers in een vroeg stadium geïnformeerd worden over de plannen in het gebied en daar op reageren.

LOV

De Lentse Ondernemers Vereniging (LOV) is in 1997 opgericht om de Lentse ondernemers te verenigen. De aanleiding hiervan was de annexatie van het dorp Lent en het waalspronggebied door de gemeente Nijmegen.