Onze Doelstelling

Ondernemersvereniging Waalsprong heeft tot doel het behartigen van de belangen van alle aangesloten ondernemers in de brede Waalsprong. Over de voor deze ondernemers relevante onderwerpen en beleidsterreinen worden visies, commentaren en acties ontwikkeld.


Door middel van onder meer (bestuurlijke) deelneming in organisaties, lobby en contacten met de media wordt invloed op de gemeentelijke, provinciale en andere beleidsmakers en –uitvoerders uitgeoefend. Door haar inspanningen wil de vereniging komen tot een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat voor de leden in de brede Waalsprong: Nijmegen-Noord, Lent, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Ressen en Bemmel.

 

Ondernemersvereniging Waalsprong wil een zinvolle bijdrage leveren aan de totstandkoming en uitwerking van het plaatselijk economisch beleid. Daarnaast wil ze betrokken worden bij aangelegenheden die van invloed zijn op het ondernemersklimaat in de brede Waalsprong. Natuurlijk staat ontspanning, elkaar treffen en educatief of informatief bezig zijn ook regelmatig op het programma.