Ondernemersvereniging Waalsprong zoekt een nieuwe voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze voorzitter Dennis van Alst zijn voorgenomen aftreden bekendgemaakt. Tijdens de algemene ledenvergadering, die waarschijnlijk in april zal plaatsvinden, zal hij de voorzittershamer neerleggen.

Als bestuur betreuren we zijn vertrek, maar begrijpen we natuurlijk heel goed dat Dennis meer tijd wil doorbrengen met zijn vrouw en pasgeboren zoon Philon.

Ondernemersvereniging Waalsprong is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Voel je iets voor deze rol en wil je je graag aansluiten bij ons enthousiaste en gedreven bestuur, stuur dan een mail naar info@ondernemersverenigingwaalsprong.nl of neem contact op met één van onze bestuursleden. We vertellen je graag meer en je bent uiteraard van harte welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen om een indruk te krijgen en alvast de sfeer te proeven.

Meer nieuws