Gebiedsvisie De Grift

De gemeente Nijmegen heeft voor De Grift, het gebied aan de noordgrens van Nijmegen, onder de A15, een gebiedsvisie ontwikkeld. Hierin staan de plannen en ambities van de gemeente met betrekking tot dit gebied. De gebiedsvisie is vastgesteld door het college van B&W op 14 april.

De visie vind je hier. De gemeente heeft eerder een enquête gehouden en is nu voornemens op korte termijn een overleg te organiseren voor ondernemers in dit gebied. Veel van deze ondernemers zijn lid van onze vereniging. Om die reden heeft de gemeente contact gezocht met het bestuur. Op dit moment is Nijmegen bezig met de voorbereidingen van de bijeenkomst. Het is nog niet bekend hoe of wanneer deze zal plaatsvinden. Zodra er meer bekend is hierover, zullen we jullie uiteraard informeren.

Meer nieuws