Vooraankondiging ECN barometer

Zoals jullie weten behartigt Ondernemersvereniging Waalsprong de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven, dus ook van jou!

Om het economisch belang van De Waalsprong voor de regio duidelijk te maken bij de politiek en andere instanties hebben wij concrete cijfers én jouw hulp nodig.

In maart ontvang je de BAROMETER BEDRIJVEN WAALSPRONG. Dit is een korte vragenlijst die in samenwerking met de HAN Arnhem Nijmegen is opgesteld.

Het is voor ons heel belangrijk dat zoveel mogelijk leden de barometer invullen. De andere bedrijventerreinen in Nijmegen verspreiden de barometer ook onder hun leden om zo een compleet beeld te krijgen. Je zou ons enorm helpen door de vragenlijst in te vullen.

DOE JE MEE?

 

Meer nieuws