Save the dates!

De data van de komende drie bijeenkomsten zijn bekend!

18 februari : netwerkborrel

17 maart: bijeenkomst “De kracht van samen”

8 april: Algemene Ledenvergadering

 

De officiële uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt uiteraard nog, maar noteer deze data vast in je agenda!

Meer nieuws