Nieuws over Skaeve Huse Nijmegen Noord

De gemeente Nijmegen heeft afgelopen week aangekondigd door te gaan met de bouw van dertien zogenaamde Skaeve Huse. In Nijmegen Noord, aan de Stationsweg zijn er vijf gepland. De woningen zijn bestemd voor zorgcliënten die nergens anders terechtkunnen. Ook zal er een extra unit geplaatst worden voor begeleiding. De planning is de woningen te openen in 2020. Ze zullen tien jaar blijven staan.

Tegen de komst van de Skaeve Huse is veel verzet gekomen vanuit de omwonenden. In een eerder stadium heeft ondernemersvereniging Waalsprong de gemeente uitgenodigd om een toelichting te geven, omdat een aantal van onze leden in de omgeving van de nieuw te bouwen units woont of werkt. Het verzet van omwonenden heeft uiteindelijk geresulteerd in een gang naar de Raad van State, waardoor de gemeente met een nieuw bestemmingsplan moest komen. Dit plan ligt nu ter inzage. De gemeente gaat een omgevingsvergunning aanvragen.

Op 2 juli organiseert de gemeente een informatie avond voor omwonenden. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden van 19.00 tot 21.00 uur in de Dorpsschuur in Lent. De ondernemersvereniging zal de ontwikkelingen met betrekking tot de Skaeve Huse op de voet volgen en de leden direct informeren indien nodig.

Meer nieuws