Ledeninventarisatie door werklocatiemanager Diana Plat

Zoals aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering in april bij restaurant Zijdewinde, zal onze werklocatiemanager, Diana Plat in de tweede helft van het jaar een inventarisatie doen onder (een deel van) onze leden.

Er zal vooraf telefonisch contact worden opgenomen voor het maken van een afspraak. Als bestuur vinden we het erg belangrijk om te weten waar jullie als leden tevreden over zijn, maar ook horen we graag  waar we ons nog verder kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om ook de leden die minder vaak naar bijeenkomsten komen te spreken. Jullie deelname wordt zeer op prijs gesteld en we gaan er dan ook vanuit dat Diana welkom is om het inventarisatieformulier met jullie door te komen nemen. De uitkomsten van de inventarisatie zullen uiteraard met jullie worden gedeeld en acties hieruit zullen volgend jaar worden opgepakt.

Meer nieuws