Eigen Corona teststraat voor ondernemers

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de druk op de Covid-teststraten van de GGD enorm toeneemt en dat de wachttijd steeds verder oploopt. Als ondernemer sta je voor een enorme opgave en is het van belang dat je snel weet of je medewerkers in geval van klachten wel of niet inzetbaar zijn. Uiteindelijk leidt iedere niet-inzetbare medewerker tot extra kosten.

Daarom heeft onze collega ondernemersvereniging BNZ Nijmegen het initiatief genomen, om een eigen Corona-teststraat in te richten voor zowel haar leden als de leden van de andere parkmanagementverenigingen in Nijmegen, waaronder dus ook Ondernemersvereniging Waalsprong.

De details worden op dit moment uitgewerkt. Op hoofdlijnen wordt gestreefd naar de volgende uitgangspunten:

– geen investering vooraf door ondernemers;
– ondernemers betalen alleen in geval er getest wordt;
– testuitslag binnen 48 uur (afhankelijk van het tijdstip van de afname van de test);
– kosten ca. € 170,00 per test;

Als alles meezit zal de Corona teststraat komende week van start gaan. Heb je interesse, neem dan even contact op met onze werklocatiemanager Diana Plat, 06-24409604. De link naar het artikel hierover in De Gelderlander, lees je hier:

Meer nieuws