Even voorstellen, Door Hooijer

19-06-2017

Ik ben Door Hooijer en ik werk vol enthousiasme, passie en met gevoel. Vanuit mijn ervaring en deskundigheid geef ik therapie aan mensen die op welke manier dan ook ervaring hebben met Borderline, verslaving en/of huiselijk geweld. Ik heb jaren gewerkt met dak- en thuisloze jongeren. Ik ben afgestudeerd als psychodynamisch therapeut aan de Academie voor psychodynamica en heb een opleiding systemisch werken en familieopstellingen gedaan.

Ik geef ook trainingen, workshops en teambuilding waarbij ik mensen op een laagdrempelige en vaak speelse manier met elkaar in contact breng. Om vooroordelen bespreekbaar te maken, meer begrip voor elkaar(s leefwereld) te krijgen en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren.

De naam van mijn praktijk is Neshipae (www.neshipae.nl).  Deze naam komt uit het Swahili en het betekent “You bring happiness”. En dat is ook wat ik het allerliefst doe!